Skip to main content
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BME

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

BÌNH MINH GROUP TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Vị trí: Nhân Viên Quan Hệ Công Chúng
Số lượng: 02

Bình Minh Group tuyển dụng Nhân Viên Văn Phòng

Bình Minh Group tuyển dụng Nhân Viên Văn Phòng

1.

Bình Minh Group tuyển dụng Nhân Viên Phòng Hành chính - Nhân sự
Nhân viên Phòng Hành chính - Nhân sự
Bình Minh Group tuyển dụng Nhân Viên Phòng Quan Hệ Công Chúng

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh – BINH MINH GROUP được thành lập năm 2000, hoạt động trên các lĩnh vực chính như : cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; Đầu tư Phát triển Giáo dục và đào tạo, đầu tư phát triển Nông nghiệp công nghệ cao.

Tuyển dụng cán bộ văn phòng Trung tâm ngoại ngữ BME

Vị trí: Cán bộ văn phòng Trung tâm ngoại ngữ BME

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Subscribe to Tin tuyển dụng